CZ PL DE

Seminář-péče o muzejní sbírky

2014-06-23

Lektorka Mgr. Dana Modráčková mnoho let vedla konzervátorské oddělení v Regionálním muzeu v Chrudimi, nyní přednáší na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice. V rámci semináře seznámila příchozí s preventivní ochranou sbírek, správnou prezentací sbírek z hlediska preventivní konzervace a dalšími teoretickými, ale hlavně praktickými věcmi. Závěr patřil diskusi.


Boleslawiecká keramika po r. 1945 ve vrchlabském muzeu

2014-05-23

Boleslawiecká keramika 18. a 19. století je v našem regionu alespoň tzv. “odbornější veřejnosti” poměrně dobře známá. Výstava, která potrvá do září 2014 prezentuje novější o nic méně krásné výrobky z lůna “slezské kolébky” keramiky.