CZ PL DE

Seminář-péče o sbírkový fond

2014-05-23

Přednáška Mgr. Dany Modráčkové, restaurátorky a konzervátorky, se věnovala šetrnému zacházení s muzejními předměty a jejich optimálnímu uložení. Lektorka Mgr. Dana Modráčková mnoho let vedla konzervátorské oddělení v Regionálním muzeu v Chrudimi, nyní přednáší na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice.


Z půdy na výstavu

2014-05-13

Krkonošské muzeum ve Vrchlabí připravilo výstavu, která přibližuje taje konzervátorského řemesla. Tedy jak se to stane, že ze zaprášeného haraburdí je “najednou” muzejní exponát, který obdivují lidé na výstavách. Práci konzervátorek a konzervátorů přibližuje výstava v ambitu vrchlabského kláštera otevřená do 31. srpna.
Na výstavě je několik desítek exponátů, které byly ošetřeny v dílně Krkonošského muzea a pár předmětů opravených externími restaurátory. Je tam i několik předmětů nekonzervovaných – pro srovnání stavu před konzervací a po ní.