CZ PL DE

Muzeum keramiki v Boleslavci - Oddělení historie města

Městský les, pohlednice z 1. pd. 20. století

Oddělení historie města bylo zřízeno v roce 1995 brzy poté, co Muzeum keramiky získalo budovu, ve které se předtím nacházelo Rusy řízené Kutuzovovo muzeum. Jsou tu prezentovány výstavy přibližující návštěvníkům vybrané události z historie Boleslavce. V roce 2009 byla otevřena stálá expozice, informující o nejdůležitějších událostech v historii města. Velký důraz je kladen na historická řemesla. Již nejstarší počátky Boleslavce jsou spojené se zdejším působením hledačů zlata. Ti na konci 12. století založili osadu s kostelem sv. Mikuláše, která se po lokaci města stala jeho jižním předměstím, zvaným Mikulášské. Získávali zlato z ložisek, která se nacházela na jih od města na území dnes zvaném Městský les. Tam byly během archeologického průzkumu nalezeny pozůstatky důlních děl. Drahý kov byl získáván rýžováním v pánvích nebo na rýžovnických splavech. Úpadek hornických aktivit nastal asi v polovině 13. století. Kromě poklesu obsahu zlata v ložisku mohlo být důvodem konce těžby také pobití většiny horníků v bitvě u nedaleké Lehnice, ke které došlo roku 1241.

Letecký pohled na boleslavecké Staré Město, fotografie z r. 2004

Ve středověku se řemesla v Boleslavci svižně rozvíjela – v 15. století tu existovalo dokonce 16 cechů. V 16. století vzkvétalo – kromě hrnčířství, které už tehdy bylo chloubou města – plátenictví, přadláctví a tkalcovství. Zpracováním textilií se tehdy v městě samotném zaměstnávalo asi 700 řemeslníků. Konjunkturu násilně ukončila třicetiletá válka, po které se počet cechů drasticky snížil. Roku 1656 bylo zaznamenáno pouze 16 soukeníků, 12 pláteníků a jeden kameník, ale již na konci 17. století se situace začala rychle zlepšovat. Ve 2. pol. 18. století začaly ve městě vznikat první manufaktury. Na konci 18. století bylo v provozu 5 továren, zabývajících se výrobou vlněných tkanin, hedvábných stužek, sukna, perkálu a vyděláváním kůží. Pro potřeby výroby hedvábí byl v městě zaveden chov bource morušového a pěstovány morušovníky. V 19. století podnikatel Samson Woller v Boleslavci založil velmi dobře prosperující přádelnu vlny a tkalcovnu Concordia. V těžké době 1. sv. války továrna udržovala výrobu pouze díky využití náhradních surovin, jako byly kozí chlupy, lidské vlasy a papír. V meziválečném období se její sláva obnovila – v roce 1925 továrna zaměstnávala 1 000 dělníků obsluhujících až 30 000 vřeten.

Tzv. Velký hrnec mistra Joppeho z 1753 r.,
fotografie z r. 1893

Okolí Boleslavce je bohaté na ložiska kvalitního pískovce. Po staletí byl pro své fyzikálně-chemické vlastnosti vyhledávaným stavebním materiálem, což napomohlo rozvoji zdejšího kamenictví. Největším a nejvýznamnějším podnikem v tomto oboru byla firmaZeidler & Wimmel, založená roku 1872. Touto firmou vytěžený a opracovaný pískovec zdobil fasády budov Reichstagu, katedrály a university v Berlíně, nádraží v Gdaňsku, Východní banky v Královci nebo rotterdamské radnice. Kromě ní ve městě působil také podnik Hugo Anderse (později Julia Wymetala), který dodával kámen na výzdobu zámku Książ, staroměstskou studnu v Zelené Hoře, kolonádu v lázních Szczawno Zdrój, na postavy zdobící Olympijský stadion ve Vratislavi; jejich pískovec byl také užit na obklady dálničních mostů v úseku Boleslavec – Vratislav.

Továrna Concordia, pohlednice, 30. léta 20. století
Sochařská dílna v podniku Zeidler & Wimmel,
ilustrace z 20. století
Sochařská dílna v podniku Zeidler & Wimmel, ilustrace z 20. století
U kolovrátku, fotografie, 1. pol. 20. století