CZ PL DE

Krkonošské muzeum v Jelení Hoře

Budova Krkonošského muzea

Krkonošské muzeum v Jelení Hoře (Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze) bylo založeno v roce 1888 německým Krkonošským spolkem. V letech 1912–1914 byla podle projektu vratislavského architekta Carla Grossera (1850–1918) postavena budova muzea, která je dodnes jeho sídlem. V letech 2010–2011 se uskutečnilo rozšíření a přestavba hlavního objektu v rámci realizace projektu Modernizace a rozšíření Krkonošského muzea v Jelení Hoře. Byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z rozpočtu samosprávy Dolnoslezského vojvodství v rámci Regionálního operačního programu pro Dolnoslezské vojvodství na léta 2007–2013. Díky tomu vznikly dvě nové expozice: Z dějin Jelení Hory a regionu a expozice uměleckého skla.

Busta Hugo Seydla, dřevo, Cyrillo dell’ Antonio,
Slezské Teplice, 1920

Historická expozice prezentuje mj. nejstarší dějiny regionu prostřednictvím archeologických památek. V další části je ukázáno období prosperity Jelení Hory (17.–18. stol.), kdy mělo město výhradní právo obchodovat s tenkými lněnými látkami. Díky tomu zbohatla místní kupecká vrstva a byla možná obnova města zničeného v průběhu třicetileté války (1618–1648). Uvnitř repliky měšťanského domu najdete měšťanský salon z 18. stol. Vzorem byl byt jelenohorského kupce Daniela Buchse. Expozice prezentuje i sakrální umění 18. stol.: unikátní dřevěný model evangelického kostela milosti z r. 1709 a sochy spojované s dílnou Tomáše Weissfelda. Další část expozice seznamuje s rozvojem Jelení Hory od poloviny 19. stol. do současnosti. Velká část výstavy je věnována dřívější a současné lidové kultuře, s níž se můžete seznámit při prohlídce venkovské chalupy přistavěné k budově muzea v roce 1914 a vybavené dobovými předměty a podmalbami. Pozornost si zcela jistě zaslouží dřevěný nábytek z 18. století zdobený malbou s architektonickými motivy, krajinomalbou a malbou napodobující dýhování, charakteristický pro region Krkonoš.

Zásnubní pohár, Szklarska Poręba, huť hraběte Schaffgotsche,
kolem r. 1880-1885

Mezi četnými řemeslnými výrobky si pozornost zaslouží pro Krkonoše charakteristická sklářská produkce, kterou muzeum prezentuje v rámci stálé expozice uměleckého skla. Valoni zde objevili ložiska sklářského písku a založili první sklárny. Krkonošské muzeum v Jelení Hoře má kolekci skleněných výrobků čítající zhruba 7 tisíc exponátů. V chronologickém pořadí můžete poznat historii a vývoj sklářského řemesla ve Slezsku i v Evropě. Najdete zde předměty od doby baroka přes historické styly, biedermeier a art deco až po přehlídku současného skla. Expozici doplňují multimediální prezentace ukazující mj. proces výroby skla.

Váza, Wilhelm Kralik & Sohn, Lenora, Čechy, kolem r. 1902
Váza, Jean Auguste, Paříž, Francie, kolem r. 1900-1910
Interiér venkovské chalupy – Krkonošské muzeum v Jelení Hoře
Obrázek na skle, Klanění Tří králů, Dolní Slezsko, 3. čtvrtina. 19. století
Truhla střeleckého spolku v Jelení Hoře, dřevo, řezba, polychromie, 1685
Ženský čepec, Dolní Slezsko, 2. pol. 19. století