CZ PL DE

Muzeum Kargula a Pawlaka v Lubomierzi

Sídlo Muzea Kargula a Pawlaka Lubomierz

Lubomierz je malebné město s dochovanou původní urbanistickou dispozicí. Největší vliv na jeho charakter mělo založení kláštera benediktinek. Spolu s klášterem získal řád i okolní pozemky v léno. V důsledku osada, která od roku 1291 měla městská práva, se stala majetkem a hlavním zdrojem příjmů kláštera až do jeho zrušení v roce 1810. Tuto skutečnost připomíná nejcennější památka města – monumentální klášterní objekt, jehož součástí je jedna z barokních perel Slezska – kostel sv. Materna.

Letecký pohled na střed města

Po 2. světové válce se Lubomierz stala kulisou řady filmů díky výjimečnému vzhledu města a malebné poloze. Tuto skutečnost využili organizátoři Celopolského festivalu komediálních filmů (Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych), který každý rok přitahuje spousty návštěvníků z Polska a zahraničí. V Lubomierzi bylo založeno Muzeum Kargula a Pawlaka, věnované hrdinům jedné z nejpopulárnějších polských filmových komedií Sami Swoi (Svojáci). Na malé ploše jsou prezentovány rekvizity z filmu, snímky z natáčení a plakáty. V jedné z místností je stylizovaný kinosál, kde můžete shlédnout úryvky filmu Sami Swoi.

Interiér kostela sv. Materna Lubomierz

Muzeum sídlí v Plátenickém domě ze 16. století, který je dokladem tkalcovských a hedvábnických tradic města, jehož počátky sahají do 12. století. V novověku se Lubomierz stala jedním z důležitých středisek výroby vlněné příze v regionu. Ve městě se pořádaly trhy příze, produkce byla vyvážena do celé Evropy. Než se příze dostala k odběratelům, musela vlněná surovina podstoupit dlouhý a komplikovaný zpracovatelský proces, zahrnující čištění a základní zpracování, poté předení, skaní nití a navíjení příze. Dělení a mykání rouna se odbývalo venku za použití hřebenů, ručních škrabek a mykadel, což bylo hřeblo s množstvím železných jehel nebo háčků natlučených do kůže. Předení se provádělo pomocí dřevěných, nahoru se zužujících vřeten. Až v 19. století se rozšířily kolovrátky poháněné nohou pomocí šlapáku. Upředená nit byla skána a navíjena za pomoci sukadel a motovidel.

Muzejní expozice

Úpadek přádelnictví a v souvislosti s tím i stagnaci rozvoje města přinesl až rozvoj textilního průmyslu ve větších průmyslových střediscích regionu v 19. století.

Muzejní expozice