CZ PL DE

Dům Karla a Gerharda Hauptmannových ve Szklarské Porębě - Pracoviště Krkonošského muzea v Jelení Hoře

Budova bývalé sklářské hutě Josefina

Tato pobočka Krkonošského muzea v Jelení Hoře (muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze) byla otevřena ve Szklarské Porębě roku 1995. Muzeum je umístěno v historickém domě, který od roku 1890 patřil bratrům Carlu a Gerhartu Hauptmannům. Charisma těchto význačných literátů způsobilo, že se kolem jejich bydliště seskupila aktivní umělecká družina, která se po roce 1922 zformovala do Sdružení umělců svatého Lukáše. Stálá muzejní expozice přibližuje jak osoby majitelů vily, tak i umělecký život místa v době předválečné i poválečné. součástí muzea je rovněž výstava skleněných výrobků v minulosti zhotovených ve Szklarské Porębě. historie města je téměř od počátku – kromě těžby drahých kamenů a rud – spojena s výrobou skla. První sklářská huť, nejstarší v Sudetech, tu byla založena kolem poloviny 14. století. Rozvoji tohoto řemeslného odvětví v údolí České strouhy napomáhal dostatek potřebných surovin: křemene a bukového dřeva. Jejich intenzivní těžba způsobovala, že se huť postupně stěhovala stále výše do hor. Bylo to výhodnější než doprava surovin a důsledkem byl vznik “putující” výroby. Ve středověkých hutích se tavilo tzv. lesní a horské sklo (vitrium silvestre, vitrum montanum) s malou průhledností, způsobenou znečištěním popelem a četnými vzduchovými bublinkami, a s nazelenalou barvou (tzv. zelené sklo).

Otto Rothkirch, interiér sklářské hutě Josefina ve Szklarské Porębě, 1919, olej na plátně

Rychle stoupající obliba výrobků ze Szklarské Poręby byla pro rod Schaffgotschů – vlastníků tohoto území, pobídkou ke zvýšení počtu sklářských podniků. V roce 1575 vznikla v údolí České strouhy první novodobá sklárna, provozovaná Hansem Friedrichem, roku 1617 v Bílé dolině huť založená wolfgangem Preusslerem a v roce 1754 huť Karlstal (dnešní Orle). Na počátku 19. století byly v Porębě činné dvě hutě a 26 brusíren. Většinu obyvatelstva zaměstnávala sklářská výroba.

Dům Carla a Gerharta Hauptmannových, dnešní muzeum

Roku 1841 zahájil činnost největší a nejslavnější sklářský podnik – huť Josefina (tak se jmenovala do konce 2. sv. války, po ní obnovila výrobu pod názvem Julia). Stala se světově proslulou díky řadě exkluzivních výrobků z křišťálového skla. Byly vyráběny ze skla barveného – rubínového, alabastrového, kobaltového – a byly bohatě zdobené broušením a rytím podle právě vládnoucích uměleckých směrů. Jejich slávu upevnila účast tehdejších výrobků na světových průmyslových výstavách v Londýně, Paříži a Vídni.

Sklo, Slezsko, 2. pol. 19. století
Sklo, Slezsko, 2. pol. 19. století
Sklo, Slezsko, 2. pol. 19. století
Karafa se zátkou, Slezsko, 2. pol. 19. století
Cirillo dell’ Antonio, poprsí Carla Hauptmanna,
kolem r. 1920, dřevo
Skleněný kalich typu Jodhpur,
Szklarska Poręba, huť Josefina,
2. pol. 19. století