CZ PL DE

Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí

Budova muzea, dříve sídlo okresního soudu

Stálé expozice musea představují bohaté sbírky z historie Vysokého nad Jizerou a okolí, včetně místního kulturního života, především ochotnického divadla s nejstarší tradicí v Čechách. Přibližují středověké a raněnovověké dějiny panství hradů Nístějky a Navarova, včetně středověkého sklářství, novověkou historii severní části panství Semily a území vysockého soudního okresu, zemědělskou a řemeslnou výrobu, nábytek a oděv 19. století a počátku 20. století, výroční obyčeje, vývoj výroby a užívání lyží na Vysocku od 19. století. Podkrovní obrazárna předvádí umění vysockých tvůrců a tvůrců Vysockem inspirovaných.

Bačkorářský šicí stroj na prošívání podešví

Domáckou výrobu jako doplňkové a někdy i hlavní zaměstnání místních obyvatel reprezentuje sekání a navlékání korálků, které se tu rozšířilo následkem konjunktury jabloneckého bižuterního průmyslu v 60. letech 19. století a výroba figurek Krakonoše, sloužících jako suvenýry od dob rozkvětu turistiky v Podkrkonoší v 19. století. Především ale bačkorářství, odnož ševcovského řemesla, která se ve Vysokém n. J. prosadila v 80. letech 19. století. Vysocké „bačky“, nízké i vysoké, prosluly po širokém okolí zejména díky své praktičnosti a nízké ceně, za níž vděčily využití odpadového materiálu – obnošeného šatstva, hlavně soukenného a flanelového, filce, plsti, starých koberců apod. Podešve se řezaly a lepily z několika vrstev silnější látky, rovněž vrchy byly sešity z více vrstev, takže obuv byla teplá a relativně nepromokavá. Bačkorářská výroba přetrvala do 90. let 20. století.

Lyže a brusle vyráběné a užívané na Vysocku

Tradiční textilní výrobu dokumentuje jednak ruční tkalcovský stav, jednak stav „žakárový“ – typ stavu zaváděného od poloviny 19. století pro složité vytkávané tkaniny. Na vystaveném modelovém stavu se zaučovaly ve tkaní světově proslulých brokátů, určených zejména na církevní roucha, tkadleny zaměstnávané firmou Herzfeld & Fischel na Hradsku.

Řemeslnické dílny v pohyblivém betlému Jana Metelky Kovárenského ze Sklenařic z let 1878 až 1900

Betlemářství na Vysocku zastupuje rozměrný pohyblivý betlém Jana Metelky ze Sklenařic z let 1878 až 1900, truhlářské řemeslo malovaný nábytek, vyráběný ve Vysokém a okolí v 18. a 19. století, a lyže ze specializované dílny Antonína Bartoně otce a syna, obou truhlářů a lyžařských závodníků.

Městský znak se symboly zaměstnání místních obyvatel, kolorovaná dřevořezba Fr.Hanuše pro Národopisnou výstavu českoslovanskou v r. 1895