CZ PL DE

Krkonošské muzeum Vrchlabí - nový objekt čp.222a

Výstavba repliky poloroubeného domu začala na jaře roku 2009 a v červnu roku 2010 byl domek čp.222a slavnostně otevřen.V přízemí se nachází expozice z dějin textilu, lidový malovaný nábytek, zázemí pro konzervátory a prostor pro konání řemeslných workshopů. Patro je využito pro uložení sbírkových předmětů.

Column
Odvážení zeminy z místa nově budovaného objektu (2.4.2009)
Column
Odvážení zeminy z místa nově budovaného objektu (2.4.2009)
Column
Ředitelky muzeí ve Vrchlabí a v Boleslawci na místě stavby (6.4.2009)
Column
Základová deska (17.4.2009)
Column
Hrubá stavba(5.5.2009)
Column
Hrubá stavba(5.5.2009)
Column
Roubená část přízemí (15.6.2009)
Column
Roubená část přízemí (15.6.2009)
Column
Pokládání stropních trámů (17.6.2009)
Column
Stavba podloubí (25.- 30.6.2009)
Column
Stavba podloubí (25.- 30.6.2009)
Column
Vztyčování krovu (1.-7.7.2009)
Column
Vztyčování krovu (1.-7.7.2009)
Column
Kostra brázděného štítu (6.8.2009)
Column
Vyzdívání hrázděného štítu (12.8.2009)
Column
Vyzdívání hrázděného štítu (12.8.2009)
Column
Zadní část domku (24.8.2009)
Column
Průčelí domu čp.222a
Column
Depozitář v půdním prostoru
Column
Expozice věnovaná dějinám textilu