CZ PL DE

Riesengebirges Weihnachtskrippe - Bolesławiec (27.11.2009 – 7.2.2010)

Výstava Krkonošské Betlémy v Muzeu Ceramiki v Boleslavi (budova v Kutuzově ulici14) byla zahájena 28.11.2009 a do 7.února 2010 si mohli návštěvníci muzea 16 skříňkových betlémů a 7 souborů více či méně kompletních betlémů volných, tzv. stavěcích. Nejstarší skříŇkové betlémy prezentované na výstavě pocházejí z 1.poloviny 19. století a jejich kompozice naznačují, že vzorem jim byl zámecký betlém hrabat Morzinů z přelomu 18. a 19. století. dnes umístěný ve stálé expozici Krkonošského muzea ve Vrchlabí. Nejmladší ukázkou je dílo řezbáře Ladislava Cermana z Dolní Kalné, půvabný pohyblivý betlém z 80. -90. let 20. století. Mezi vystavenými exponáty našli návštěvníci betlémy ryze lidové, betlémy budované s pomocí figur sériové produkce i betlémy z rukou uměleckých řezbářů.

Příprava výstavy v Muzeu Ceramiki
Slavnostní vernisáž 23.4.2010 v Muzeu Ceramiki
Pracovníci Krkonošského muzea Vrchlabí na slavnostní vernisáži výstavy
Pohled do výstavních prostor
Další vystavené škříňové betlémy
Skříňový betlém, původní práce profesionálního umělce zasazena do krajiny a architektury v lidovém pojetí
Volné betlémové figury a stavby, dřevořezba bednáře J. Pittermanna z Vítkovic 20.léta 20.století
Pevný betlém od lidového umělce L.Cermana z Dolní Kalné ( 50.-70. léta 20. století)
Skříňový betlém od neznámého lidového autora z 2. poloviny 19. století.