CZ PL DE

de, boleslawiecka

21 marca 2010 roku w budynku Muzeum Ceramiki przy ul. Mickiewicza 13 uroczyście otwarto stałą ekspozycję, poświęconą historii bolesławieckiej ceramiki.

Przybyło na nią wiele znamienitych gości m.in.: Prezydent Miasta Bolesławiec Pan Piotr Roman, wnuk ostatniego dyrektora Szkoły Ceramicznej Hans Bungenstab, partnerzy projektu VIA FABRILIS z Karkonoskiego Muzeum we Vrchlabi Olga Hájková, Jana Sojková i Jiří Louda, przedstawiciele Muzeum Śląskiego w Goerlitz Johanna Kutschera i dr Martin Kügler.

Po trwającym rok czasu remoncie i pracach aranżacyjnych udostępniono zwiedzającym wystawę przygotowaną ze zbiorów własnych oraz wypożyczonych z innych muzeów i prywatnych kolekcji – m.in. z Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze i Schlesische Museum w Goerlitz.

Uruchomiona wystawa stała ma charakter edukacyjno-popularyzatorski, wiedzę poszerzają w sposób przystępny i atrakcyjny multimedia: kioski informacyjne, prezentacje multimedialne oraz specjalnie przygotowany film, poświęcony wybranym zagadnieniom z dziejów bolesławieckiej kamionki. Na ekspozycji po raz pierwszy zaprezentowano wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w 2007 roku – zwiedzający mogą obejrzeć najstarsze zachowane bolesławieckie wyroby z XV, XVI i XVII wieku – naczynia zdobione nakładkami i pokryte brązowym oraz kobaltowym szkliwem. Odkrycie to po raz pierwszy potwierdziło kronikarski przekaz z 1612 roku, kiedy to kobaltowe naczynia trafiły na dwór królewski w Pradze, zawiezione tam przez bolesławieckiego burmistrza Namslera.

Bardzo cennym fragmentem wystawy jest kolekcja Brigitte Werner, obejmująca kilkadziesiąt wyrobów, o wysokiej artystycznej wartości, z bolesławieckiej Ceramicznej Szkoły Zawodowej. Ten unikalny zbiór jest jednym z nielicznych tego typu w Europie.

Ekspozycja w sposób przekrojowy ukazuje najciekawsze przykłady bolesławieckiej ceramiki: od najstarszych naczyń, poprzez tzw. melony i dzbany dekorowane nakładkami, pierwsze przykłady dekoracji stempelkowej z XIX wieku, wyroby zakładów działających przed wojną: Roberta Burdacka, Hugo i Ernsta Reinholdów, Juliusa Paula oraz Carla i Edwina Wernerów, a także powstałe po 1945 roku polskie projekty Tadeusza Szafrana, Izabeli Zdrzałki, Bronisława Wolanina, Wandy Matus i Janiny Bany-Kozłowskiej.

Atrakcją przygotowaną dla zwiedzających jest replika Wielkiego Garnca. Pierwowzór wykonany w 1753 roku przez mistrza Joppego, uważany był za największy na świecie. Kolos liczył ponad 2 metry wysokości i niemal 2000 litrów pojemności. Przez 200 lat stanowił symbol tradycji ceramicznych miasta i był jego wizytówką. Zniszczony po II wojnie światowej, w 2009 roku został zrekonstruowany i powrócił do bolesławieckiego muzeum.

Przygotowanie ekspozycji i prace remontowe zostały przeprowadzone w ramach projektu „Via Fabrilis – szlak tradycji rzemieślniczych” w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska – Czechy 2007-2013.