CZ PL DE

Polnische Motive in der Graphik 18. und 19. Jahrhunderts - Boleslavec (23.4 – 23.5.2010)

Další společnou akcí projektu v roce 2010 byla výstava Vrchlabští mědirytci, na které pracovnice Krkonošského muzea Správy KRNAP instalovaly téměř 120 mědiryteckých prací.

Ve Vrchlabí koncem 18. století a začátkem 19. století působilo několik rytců a tiskařů, z jejichž dílen vycházely především obrázky s náboženskou tématikou, tzv. svaté obrázky. Právě ty byly předmětem výstavy v Boleslawci zahájené 23.4. 2010. Zajímavostí je, že tyto obrázky mají vztah k Polsku, neboť řada prací z dílny Wenzla Langhammera, byla vyrobena pro polská poutní místa, především pro Czestochowu. Návštěvníci si mohli do 23. května prohlédnout desítky kolorovaných mědirytin s madonami, portréty svatých, či výjevy z jejich života. Zajímavá byla kolekce tzv. zkušebních tisků, které se dochovaly z dílny W. Langhammera, původní měděné destičky, ze kterých se tisklo nebo přenosný domácí oltář se svatou rodinou na grafickém listu.

Přinášíme několik fotografií z přípravy a zahájení výstavy.

Příprava výstavy
Poslední porada před vernisáží.
„Strom“s obrázkem S. Austa v řezaném rámečku.
Před zahájením.
Úvodní slovo paní ředitelky Anny Bober.
Seznámení s autory a jejich pracemi ( p. Švecová).
Pohled na část s Austovými a Balzerovými grafikami.
Návštěvníci před pracemi W. Langhammera.