CZ PL DE

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

Budynek Muzeum Karkonoskiego

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze zostało powołane w 1888 r. przez Towarzystwo Karkonoskie. W latach 1912-1914 według projektu wrocławskiego architekta Carla Grossera (1850-1918) wzniesiono obecną siedzibę muzeum. W latach 2010-2011 przeprowadzono rozbudowę i modernizację budynku w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze” współfinansowanego przez Unię Europejską z EFRR oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Dzięki temu powstały dwie nowe wystawy stałe „Z historii Jeleniej Góry i regionu” oraz wystawa szkła artystycznego.

Popiersie Hugo Seydla, drewno, Cyrillo dell’Antonio,
Cieplice, 1920 r.

Na wystawie historycznej zaprezentowano m.in. najdawniejsze dzieje regionu, ukazane rzez pryzmat zabytków archeologicznych. W dalszej części ekspozycji przedstawiono okres świetności miasta (XVII-XVIII w.). Jelenia Góra miała wówczas wyłączność na handel cienkim, lnianym płótnem – woalami, co spowodowało bogacenie się warstwy kupieckiej i umożliwiło odbudowę miasta zniszczonego w czasie wojny trzydziestoletniej (1618-1648). W części ekspozycji, we wnętrzu modelu kamienicy, zaaranżowano wnętrze XVIII-wiecznej kamienicy mieszczańskiej, wzorując się na mieszkaniu kupca jeleniogórskiego – Daniela Buchsa. Na wystawie historycznej zaprezentowano również zabytki XVIII-wiecznej sztuki sakralnej: unikatowy drewniany model ewangelickiego kościoła Łaski z 1709 r. oraz rzeźby związane z warsztatem Tomasza Weissfelda. Dalsza część ekspozycji prezentuje rozwój Jeleniej Góry od poł. XIX w. po czasy najnowsze. Wiele uwagi poświęcono dawnej i współczesnej kulturze ludowej, z którą możemy zapoznać się zwiedzając chatę wiejską wybudowaną w 1914 r, wyposażoną m.in. w przedmioty codziennego użytku i obrazy na szkle. Na szczególną uwagę zasługują drewniane, XVIII-wieczne meble zdobione polichromią z motywami architektonicznymi i pejzażowymi oraz malarską imitacją fornirowania w sposób charakterystyczny dla regionu Karkonoszy.

Puchar zaręczynowy, Szklarska Poręba, huta hr. Schaffgotscha,
ok. 1880-1885

Wśród wielu różnych wyrobów rzemiosła na uwagę zasługuje charakterystyczna dla Karkonosze produkcja szklarska, ukazana na wystawie stałej szkła artystycznego. Przybyli na te tereny Walonowie odkryli tu złoża piasku kwarcowego służącego do wytopu masy szklanej i założyli pierwsze huty. Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze posiada w swoich zbiorach kolekcję wyrobów ze szkła liczącą około 7 tysięcy eksponatów. Na wystawie w porządku chronologicznych prześledzić można historię i rozwój rzemiosła szklarskiego na Śląsku i w Europie. Poczynając od obiektów z epoki baroku, poprzez style historyczne, biedermeier oraz secesję i Art Déco, na galerii szkła współczesnego kończąc. Ekspozycję uzupełniają ponadto pokazy i prezentacje multimedialne ukazujące m.in. proces produkcji szklarskiej.

Wazon, Eleonorenhain, Wilhelm Kralik & Sohn, Czechy, ok. 1902 r.
Wazon, Jean Auguste, Paryż, Francja, ok. 1900-1910
Wnętrze chałupy wiejskiej przy Muzeum Karkonoskim
w Jeleniej Górze
Obraz na szkle, Pokłon Trzech Króli, Dolny Śląsk, 3 ćw. XIX w.
Skrzynia Bractwa Strzeleckiego w Jeleniej Górze, drewno, snycerka, polichromia, 1685 r.
Czepiec kobiecy, Dolny Śląsk, 2 poł. XIX w.