CZ PL DE

Wyposażenie sal wystawienniczych i sali konferencyjno-prezentacyjnej w budynku Muzeum Ceramiki

W trzecim okresie monitorowania projektu nastąpiła realizacja dostawy gablot do sal wystawienniczych, kontynuowane były przewidziane w kosztorysie zakupy i prace montażowe wyposażenia w salach wystawienniczych i sali konferencyjno-prezentacyjnej (po przeprowadzeniu procedur wyboru oferentów dokonano zakupu z montażem oświetlenia wystawienniczego, zakupów kiosku multimedialnego ze specjalistycznym oprogramowaniem, projektora, ekranu, 2. mikrofonu, krzeseł).